Điền đầy đủ các thông số cần thiết để đặt đơn mua FastFi:

Tối thiểu: 5
question-circle-o

Các thao tác để mua FastFi

Video hướng dẫn nạp tiền FastFi