Vui lòng nhập chính xác thông tin để tạo đơn hàng mua Ecofi:

Tối thiểu: 5
question-circle-o

Hướng dẫn mua Ecofi

Hướng dẫn giao dịch Mua Ecofi thao tác nhanh chóng chỉ trong 8 bước:

1. Tìm kiếm trên danh sách coin và chọn: Ecofi.

2. Nhập Số lượng USDT sàn Ecofi bạn muốn mua.

3. Nhập Email để nhận hóa đơn và lưu trữ khi cần hỗ trợ.

4. Số tiền cần trả là số tiền cuối cùng bạn sẽ phải thanh toán.

5. Nhập Biệt danh Ecofi để nhận (Biệt danh chứ không phải địa chỉ ví).

6. Nhấn nút “Mua ngay“.

7. Thực hiện chuyển khoản theo đúng thông tin (Bạn nên copy cho chính xác):

  • Ngân hàng.
  • Số tài khoản ngân hàng.
  • Chủ tài khoản.
  • Số tiền.
  • Nội dung chuyển khoản.

8. Giao dịch hoàn tất, bạn vui lòng kiểm tra số dư trong ví Ecofi.Tech.