Điền đầy đủ các thông số cần thiết để đặt đơn mua Dero Trade:

Tối thiểu: 5
question-circle-o

Các thao tác để mua Dero Trade

Hướng dẫn giao dịch Mua Dero Trade thao tác nhanh chóng chỉ trong 8 bước:

1. Tìm kiếm trên danh sách coin và chọn: Dero Trade.

2. Nhập Số lượng USDT sàn Dero Trade bạn muốn mua.

3. Nhập Email để nhận hóa đơn và lưu trữ khi cần hỗ trợ.

4. Số tiền cần trả là số tiền cuối cùng bạn sẽ phải thanh toán.

5. Nhập Biệt danh Dero Trade để nhận (Biệt danh chứ không phải địa chỉ ví).

6. Nhấn nút “Mua ngay“.

7. Thực hiện chuyển khoản theo đúng thông tin (Bạn nên copy cho chính xác):

  • Ngân hàng.
  • Số tài khoản ngân hàng.
  • Chủ tài khoản.
  • Số tiền.
  • Nội dung chuyển khoản.

8. Giao dịch hoàn tất, bạn vui lòng kiểm tra số dư trong ví Dero.Trade.