Vui lòng nhập chính xác thông tin để tạo đơn hàng mua BullPro:

Tối thiểu: 5
question-circle-o

Hướng dẫn mua BullPro

Phần hướng dẫn thao tác Mua BullPro đúng và an toàn dành cho trader:

1. Tại danh sách tiền điện tử, bạn nhấn chọn loại đồng: BullPro.

2. Nhập tổng Số lượng BullPro cần mua tùy ý nhưng phải cao hơn mức tối thiểu.

3. Phần Email không bắt buộc nhưng bạn cần nhập để nhận hóa đơn.

4. Tổng số tiền cần trả hệ thống sẽ tính toán tự động theo giá tại thời điểm bạn đặt lệnh.

5. Nhập Biệt danh BullPro để nhận USDT. Để lấy biệt danh bạn vào phần Hồ Sơ của tài khoản BullPro.Net

6. Kiểm tra lại thông tin và nhấn nút “Mua ngay” để thực hiện đặt lệnh.

7. Sau 2-3 giây, bạn sẽ nhận được hóa đơn thanh toán bao gồm Ngân hàng, Số tài khoản ngân hàng, Chủ tài khoản, Số tiền, Nội dung chuyển khoản. Bạn thực hiện chuyển khoản theo đúng thông tin trong hóa đơn.

8. Sau khi chuyển khoản, bạn đợi khoản 2-3 phút và kiểm tra số dư trong ví BullPro.Net.

Video hướng dẫn mua USDT BullPro.Net