Điền đầy đủ các thông số cần thiết để đặt đơn bán LadyTrade:

Tối thiểu: 5
question-circle-o

Các thao tác để bán LadyTrade

Phần hướng dẫn thao tác Thanh khoản LadyTrade (Bán LTPTrade) đúng và an toàn dành cho trader:

1. Tại danh sách tiền điện tử, bạn nhấn chọn loại đồng: LadyTrade.

2. Nhập tổng Số lượng LadyTrade cần bán tùy ý nhưng phải cao hơn mức tối thiểu.

3. Phần Email không bắt buộc nhưng bạn cần nhập để nhận hóa đơn.

4. Tổng số tiền bạn được thanh toán, hệ thống sẽ tính toán tự động theo giá tại thời điểm bạn đặt lệnh.

5. Điền chính xác các thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của bạn để hệ thống chuyển tiền cho bạn

6. Kiểm tra lại thông tin và nhấn nút “Bán ngay” để thực hiện đặt lệnh.

7. Đăng nhập lại tài khoản LadyTrade, chuyển nội bộ số lượng LadyTradeđến biệt danh nhận USDT của chúng tôi (Phần ghi chú bạn điền mã giao dịch để hệ thống khớp lệnh đúng và chính xác)

8. Sau khi lệnh rút tiền tại sàn LadyTrade.Net thành công, bạn sẽ nhận được VNĐ trong tài khoản ngân hàng mà bạn đã cung cấp từ 3-5 phút.